Tedarikçiler

Galata’da faaliyetlerimizi sosyal ve çevresel sorumluluk bilinciyle sürdürmeye çalışırken, ana hedefimiz çevre dostu ve kaliteli ürünler üretmektir.

Tüm faaliyetlerimizde çalışanlara ve insan haklarına adil, saygılı ve eşit bir şekilde davranmak, çalışma şartlarının güvenliğini ve operasyonların çevreye karşı sorumlu, yasal mevzuata ve etik kurallara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak önceliklerimizdir.

Bu kapsamda tedarikçilerimizden de aynı bilinç ile çalışmasını İnsan Kaynakları, Çevre, Sürdürülebilirlik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarımıza uygun hareket etmesini bekliyoruz.

Politikaların yanı sıra, tedarikçilerin, yürürlükteki tüm yasalara, yönetmeliklere, kurallara ve Galata ya da Verusa Grubu ile yapabilecekleri herhangi bir sözleşmede yer alan yükümlülüklerinin tamamına uymasını istiyoruz. Çocuk işçiliği ve zorunlu işçiliğin yasaklanması, modern kölelikle mücadele, yasal çalışma saatleri ve maaşların çalışma saatlerine uygun olarak ödenmesi, adil muamele, mesleki güvenlik ve sağlık uygulamaları, örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüğü konularında ilgili kriterleri gözetiyor, aksi yöndeki uygulamalara müsaade etmiyoruz.

İş ortağımız kapsamında tanımladığımız tedarikçilerimizin gelişimini, yeni tedarikçi seçimlerinde istihdamı ve üretimi desteklemeye özen gösteriyoruz.